Statsautoriseret

Jeg er en statsautoriseret fodterapeut

Fodterapi

Alt udføres indenfor fodterapi

Erfaren

Jeg har mange års erfaring inden for fodterapi

Har du diabetes enten insulinkrævende eller ikke insulinkrævende, er det meget vigtigt at få foretaget en undersøgelse af fødderne hos en statsautoriseret fodterapeut. En undersøgelse hos fodterapeut bør foretages umiddelbart efter at sygdommen er konstateret.

Diabetes kan give følgesygdomme såsom føleforstyrrelser og åreforkalkning, samt en forøget risikoen for sårdannelse. Dette kan i yderste konsekvens resultere i amputation.

Fodterapeuten undersøger om kredsløb, følesansans og ledbevægelighed i fødderne er i orden, samt om der er risiko for sårdannelse.

I forbindelse med behandlingen gives der vejledning og undervisning til patienten. Fodterapeuten er også behjælpelig med kontakt til andre faggrupper hvis dette er nødvendigt.

Afhængig af fodstatus samt patientens situation, aftales det videre behandlingsforløb. Nogle kommer en gang om året, mens andre kan have behov for at komme med få ugers mellemrum.

Uanset hvilken type diabetes patienten lider af, har patienten ret til tilskud til behandling hos fodterapeuten, dette kræver dog henvisning fra læge eller ambulatorie. Fodterapeuten skal være autoriseret og have et ydernummer.

Kontakt os


Klinik for Fodterapi
Fayesvej 23
4900 Nakskov

(+45) 24 81 13 12
anne.margrethe@privat.dk

Åbningstider
Mandag: 9.00-17.00
Tirsdag: 7.00-15.00
Onsdag: Udebehandling
Torsdag: 9.00 - 15.00