Ring til os på: 5495 2777

Nakskov Fodterapi - Klinikken er en dejlig lys og rummelig klinik med en rolig og hjemlig atmosfære.

Har du diabetes enten insulinkrævende eller ikke insulinkrævende, er det meget vigtigt at få foretaget en undersøgelse af fødderne hos en statsautoriseret fodterapeut. En undersøgelse hos fodterapeut bør foretages umiddelbart efter at sygdommen er konstateret.

Diabetes kan give følgesygdomme såsom føleforstyrrelser og åreforkalkning, samt en forøget risikoen for sårdannelse. Dette kan i yderste konsekvens resultere i amputation.

Fodterapeuten undersøger om kredsløb, følesansans og ledbevægelighed i fødderne er i orden, samt om der er risiko for sårdannelse.

I forbindelse med behandlingen gives der vejledning og undervisning til patienten. Fodterapeuten er også behjælpelig med kontakt til andre faggrupper hvis dette er nødvendigt.

Afhængig af fodstatus samt patientens situation, aftales det videre behandlingsforløb. Nogle kommer en gang om året, mens andre kan have behov for at komme med få ugers mellemrum.

Uanset hvilken type diabetes patienten lider af, har patienten ret til tilskud til behandling hos fodterapeuten, dette kræver dog henvisning fra læge eller ambulatorie. Fodterapeuten skal være autoriseret og have et ydernummer.

Klinik for Fodterapi
Ring for mere information eller booking
Fayesvej 23
4900 Nakskov

24 81 13 12
anne.margrethe@privat.dk
Mandag: 9.00-17.00
Tirsdag: 7.00-15.00
Onsdag: Udebehandling
Torsdag: 9.00 - 15.00Velkommen til Nakskov Fodterapi

Vores målsætning er, at give en individuel/personlig og så høj faglig evidensbaseret behandling som muligt, med patienten i centrum.